Kurser i Kabbalistisk numerologi

Kabbalistisk numerologi er et holistisk tal-sprog baseret på livets visdomsfilosofi Kabbalah. Tal afregnet fra både personens to kalendariske tal (den gregorianske og jødiske), samt personens bogstavs værdi af det hebraiske alfabet. De magtfulde hebraiske bogstaver indeholder i sig selv både informationer og egenskaber, som har mulighed for at ændre skæbnen. Metoden afslører sjælens rejse fra dets første liv = sjælens rod og op til i dag: konflikter, traumer, karmatiske handlinger, mm.  Via blot fire koder åbner sig et gigantisk puslespil af utallige brikker, som beskriver personens historik, evner, styrke og ulemper.

Et stærkt redskab for alle spirituelle terapeuter 

Den Kabbalistiske numerolog bruger tal-sproget til at hurtigt og præcist pege på klientens største udfordringer og svageheder. Tallene viser klientens tidligere og nuværnde liv samt indikation på sin fremtid, – hvis ikke man ændrer sin negative adfærd og retter det man kom tilbage for at rette. Tal-sproget her er et vigtigt redskab, som kombinerer terapeutens kanaliseringsevne for at kunne svare på klientens spørgsmål til universet. Kanaliseringsevnen bliver åbnet, udviklet og forstærket  via de første to pre-kurser moduler i dette uddannelsesforløb, livets visdom 1, 2. Forberedelseskurser til Kabbalistisk numerologi.

 

 

Livets Visdom i følge KABBALAH

Vores virkelighed og verden (toppen af isbjerget) svarer kun til 1 % af vores egentlige bevidsthed.
De sidste 99 % gemmer sig dybt i underbevidstheden (isbjerget under overfladen).

Vi er resultatet af utallige lag som er samlet igennem de mange liv vi har haft, men vores hjerne er kun i stand til at forstå den synlige og mærkbare del, nemlig toppen af isbjerget.

Ved at studere Livets Visdom og koderne bag den kabbalistiske numerologi, åbner vi muligheden for at afsløre denne skjulte verden og hjælpe med;

     • At kigge i rødderne af hver sjæl for at kunne forstå årsagen bag hvert liv.

     • At give mening bag blokeringer, smerte og ubehag.

     • At forstå folks relationer, brud og andre ”betalinger” mellem sjæle.

     • At forstå folks karma kontra deres livs formål i nuværende liv.

     • At guide folk efter deres sjæls ønske mht. job og andre aktiviteter.

Kabbalistisk numerologi åbner op for uendelige muligheder for enhver terapeut eller healer. Det hele foregår igennem en speciel kanaliseringsmetode, som bliver lært og udvikler sig mere og mere gennem hvert modul.

Undervisning i kabbalistisk numerologi er velegnet modne og stabile folk som er parate til at lære vejen til de manglende 99 % trin for trin.

 

Kurser i Kabbalalistisk terapi 2018:

Alle kurser slutter med et diplom/ kursusbevis. Alle kurser kombinerer Skype-undervisning og fysiske møder.

 

LIVETS VISDOM 1feb 2019
Introduktionskursus til Kabbalistisk numerologi del 1. Teorierne bag afsløringen af sjælens DNA del 1. Kanalisering del 1.
Emner bla.: Energier, Skabelse, Kosmisk energi – Barndom, Regnskab & Gæld , Kærlighed, 11 bogstaver.
I dette kursus begynder du at arbejde med dit hold og alene for at knække koder via kanalisering.
I alt 12 emner (x 4 timer), + 11 aktive møder. Intropris: Kr. 6950,00 Tilmeld her

 

LIVETS VISDOM 2/ SJÆLENS TEKNOLOGI – okt-2018
Introduktionskursus til Kabbalistisk numerologi del 2. Teorierne bag afsløringen af sjælens DNA del 2. Kanalisering del 2.
Emner bla.: Reinkarantion, Karma, Drømmeuniverset, Krop & Sjæl mekanisme, 11 bogstaver.
Ekstra: I dette kursus lærer du teknikken af Sjælens teknologi-terapi – 72 koder til mirakler og start på behandling.
I alt 12 emner (x 4 timer), + 12 aktive møder. Intropris: Kr. 6950,00

 

EGO-METRI – start dato offentliggøres senere
Unikt kursus! Specielt velegnet til alle slags spirituelle terapeuter som mangler beskyttelse. Lær at nulstille dit ego ved
behandlinger, lær at forstærke dig selv som terapeut sådan at dine behandlinger aldrig vil påvirke dit private liv.
Undervisning om den skjulte verden og dens energier, lær forskellen mellem skadelige energier og forstærkende energier.
I alt 12 x 3 timer, + 12 aktive møder. Intropris: Kr. 5950,00

 

BIORGONOMI – INTRO 
Introduktionskursus til Biorgonomi del 1. Teorierne bag sjælens DNA. Kanalisering del 1.
Emner bla.: Energier, Skabelse, Kosmisk energi – Barndom, Regnskab & Gæld mellem sjæle, Kærlighed.
I dette kursus begynder du at arbejde med dit hold og alene for at knække koder via kanalisering.
I alt 12 emner (x 2 timer), + 11 aktive møder. Intropris: Kr. 4950,00

 

BIORGONOMI – 1 – start dato offentliggøres senere
Biorgonomi er en sammensætning af ordene bio=liv og orgon= lysenergi.
Der er lysenergi i hver eneste celle og levende organisme. Denne energi giver os styrke, beskyttelse og helbred. Tanken
i biorgonomi er, at sygdomme og lidelser skyldes manglende energier eller ubalance i energien. Behandlingen i biorgonomi
genopretter energitilstanden i kroppen eller det syge organ og giver derved det syge sted energien til at komme sig og
helbredes. Terapeuten i biorgonomi er i stand til at sanse kroppens energifelter, til at finde ubalancen og til at tilføre den
manglende energi. Arbejde med traumer fra nuværende og tidligere liv, fra familietræ som arv, mm.
I alt 12 emner (x 4 timer) Intropris: Kr. 7950,00

 

KABBALISTISK NUMEROLOGI – 2019
Numerologi med kanalisering, alle basis-teorier, livets formål, egenskaber, rettelse, læsning af folks potentiale, navne
mm. Arbejde med det hebraiske alfabet som blev undervist i Livets visdom 1 og 2 som er roden af sjælen.
Her begynder du at arbejde med tal som Kabbalistisk numerolog.
I alt 12 x 4 timer, + 12 aktive møder. Intropris: Kr. 7950,00