יעוד וקריירה

כיצד רואה הקבלה את יעודך בחיים?

מיועד לך הנמצא בפרשת דרכים לגבי דרך התעסקותך בחיים ומימוש הפוטנציאל הגלום בך. האם עיסוקך בחיים גורם לך סיפוק? האם נפתח עבורך קרן השפע המעניק לך את הפרנסה שקבעו לך בשמים? אם הנך מרגיש שעבודך שוחקת אותך או שמא פרנסתך מוגבלת יתכן מאד שאינך מממש את עצמך כראוי.

סודיות מובטחת!

 

<

פרטי המבקש:

שם מלא:*
תאריך לידה:*
אימייל:*
הודעתך:*
>